Derfor skal vi som kristne tage klimaproblemet alvorligt

Efter fader Pouls ind­læg her på blog­gen vil jeg ger­ne give et andet per­spek­tiv på kli­mapro­ble­ma­tik­ken. Jeg er enig i, at der i dag er far­li­ge ten­den­ser til fx per­son­dyr­kel­se af Gretha Thunberg og nega­tiv soci­al kon­trol, men det ændrer ikke ved, at vi ikke mindst som krist­ne skal tage øde­læg­gel­ser­ne af det natur­li­ge mil­jø meget alvor­ligt. Jeg vil ikke gå ind i det viden­ska­be­li­ge, men opfor­dre til at man sæt­ter sig ind i det fx via videnskab.dk eller dmi.dk. … Læs mere

Klimaet er blevet ”gud”
eller
Babelstårnet revisited

Det er ble­vet alde­les umu­ligt at åbne en avis, høre en nyheds­ud­sen­del­se i radio­en eller se et aktu­a­li­tets­pro­gram på TV, uden at bli­ve for­me­lig bom­bar­de­ret med manen­de dom­me­dags­pro­fe­ti­er. Kli­ma­ka­ta­stro­fe er over­skrif­ten. ”Ver­dens under­gang er nær; omvend jer, inden det er for sent!” Og så i næste ånde­d­rag: ”Det er alle­re­de for sent, udvik­lin­gen lader sig ikke ven­de; under­gan­gen er uaf­ven­de­lig! – Gør der­for bod, skam jer, og afstå fra nu af fra alt det, som før­hen glæ­de­de jer; sådan lyder … Læs mere