Åndede sprog er fup!

Kri­sten­dom byg­ger på over­sæt­tel­se Jeg hav­de engang en ven, som gjor­de et vig­tigt sags­for­hold klart for mig med føl­gen­de bram­fri kon­sta­te­ring: man møder nog­le gan­ge folk, som hæv­der at være åh så ånde­li­ge, men de viser sig oftest bare at være ual­min­de­ligt ånde­de. Kir­ken, Den krist­ne Orto­dok­se Kir­ke, har over­sæt­tel­se som sit fun­da­ment. Over­sæt­tel­se i Ånd og Sand­hed er det grund­lag, Guds Kir­ke er byg­get på. Kir­ken er det sted, Kristus selv har indstif­tet, for at alle men­ne­sker, på hvert … Læs mere