Tro, Håb og Kærlighed

På den­ne dag, den 17. sep­tem­ber, hvor vi ihukom­mer de hel­li­ge bør­ne­mar­ty­rer Tro, Håb og Kær­lig­hed, på græsk Pistis, Elpis og Aga­pe, skri­ver jeg den­ne per­son­li­ge beret­ning fra nog­le dage i for­som­me­ren. Tro, Håb og Kær­lig­hed var døtre af den hel­li­ge Sop­hia, og de leve­de i Ita­li­en, hvor de opnå­e­de mar­tyrkro­nen omkring år 126 under kej­ser Hadri­an. Dis­se tid­li­ge beken­de­re af den krist­ne tro var hen­holds­vis tolv, ti og ni år gam­le. Deres moder, Sop­hia, opfor­dre­de sine døtre til ikke … Læs mere